Tietosuojaseloste

Verkkosivujemme osoite on: http://www.aijakirpputori.fi.

Mitä tietoja keräämme ja miksi

Tämä on Klasun Äijäkirppiksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.10.2019. 

KLASUN ÄIJÄKIRPPIS TIETOSUOJA SELOSTE
 
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröiyjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
 
1. Rekisterinpitäjä:
Klasun Äijäkirppis (3092934-7)
Vasarakatu 7
40320 Jyväskylä
www.aijakirpputori.fi
 
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Klasun Äijäkirppikseen kaikissa henkilötietojen käsittelyyn      liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.
Yhteystiedot reksiteriä koskevissa asioissa:
 
Klaus Läntinen
Klasun Äijäkirppis
Vasarakatu 7
40320 Jyväskylä
Puhelin: 040 583 3228
Email: info@aijakirpputori.fi
 
2. Henkilötietojen kerrämisen ja käsittelyn peruste:
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
 
3. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
– nimi
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– tilinumero
 
4. Säännönmukaiset tietolähteet:
Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen alkaessa.
 
5. Henkilötietojen luovuttaminen:
Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus tietojen saantiin.
 
6. Henkilötietojen säilytysaika:
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
 
7. Rekisterin suojaus:
Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.
 
8. Rekisteröityjen oikeudet:
Rekisteridyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada antamansa, häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavissa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Jos on teknisesti mahdollista, rekisteöidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirretty suoraan rekisterinpitäjältä toiselle.
 
9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaisell valvontaviranomaiselle, mikäli Klasun Äijäkirppis ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.